King Crown Infinity

  • Loại hình dự án: Bất động sản phức hợp
  • Tổng mức đầu tư: 4.717 tỷ đồng
  • Tình trạng: Chờ phê duyệt

Giai đoạn triển khai: 2020 - 2023

Vị trí: 218 Võ Văn Ngân, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Quy mô: 1,26 ha

Công suất: 724 căn hộ, 91 căn hộ dịch vụ, 25 shophouse và khu vực thương mại

Năm mở bán: 2020 - 2021