King Crown Village

  • Loại hình dự án: Bất động sản phức hợp
  • Tổng mức đầu tư: 1,566 tỷ đồng
  • Tình trạng: Giai đoạn1: Đã bàn giao; Giai đoạn 2: Chờ phê duyệt

Giai đoạn triển khai: Giai đoạn 1: 2018 - 2021
                                           Giai đoạn 2: 2021 - 2023

Vị trí: Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Quy mô: 0,91 ha

Công suất: Giai đoạn 1: 17 Căn biệt thự cao cấp
                      Giai đoạn 2: Tòa nhà phức hợp

Năm mở bán: 2019