Tháng 3

BCG tham gia khóa đào tạo GRI 2020

(BCG) Nắm được tầm quan trọng của việc thực hiện Báo cáo phát triển bền vững, trong hai ngày 29/02 và 01/03/2020 vừa qua, Tập đoàn Bamboo Capital đã phối hợp với Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp xây dựng báo cáo về phát triển bền vững” cho cấp quản lý cùng các cán bộ nhân viên hiện đang công tác tại tổng công ty và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn.