Tháng 11

TRACODI (TCD):Lợi nhuận 9 tháng ghi nhận 62,3 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý 3/ 2017 với kết quả tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ riêng lẻ Quý 3/2017 đạt 225,4 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 21,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 172% và 232% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hoạt động thương mại đóng góp 178,5 tỷ và xây lắp đóng góp 42,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCD đạt 687,67 tỷ đồng doanh thu và 62,39 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt 78% và 83% kế hoạch năm. Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017 tăng trưởng ấn tượng đến

BCG: Doanh thu quý 3 đạt 538 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20,6 tỷ đồng.

(BCG) Theo BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2017 của công ty mẹ Bamboo Capital (BCG) vừa công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong Quý 3 đạt 538 tỷ đồng, tăng gần 39% so với Quý 3 năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 20,6 tỷ đồng. Theo BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2017 của công ty mẹ Bamboo Capital (BCG) vừa công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong Quý 3 đạt 538 tỷ đồng, tăng gần 39% so với Quý 3 năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 20,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của BCG ghi nhận 1.319 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 52,3 tỷ đồng, hoàn thành