Tháng 10

Tracodi- Lợi nhuận Quý 3 đột biến 7,9 tỷ đồng

Doanh thu Quý 3/2015 của Tracodi đạt 17,2 tỷ đồng lũy kế 9 tháng đạt 49 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,9 tỷ đồng và lũy kế đến 9 tháng năm 2015 đạt 2,7 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của Công ty đang từng bước khởi sắc sau thời gian 4 tháng tái cấu trúc mạnh mẽ. Đặc biệt trong Quý 3 năm nay Tracodi đã bắt đầu hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế là 7,9 tỷ đồng đã giúp xóa lỗ 5,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015 giúp cho kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng ghi nhận 2,7 tỷ đồng. Lợi nhuận đột biến chủ yếu đến từ cổ tức được chia từ liên doanh Antraco, hoạt động đầu tư thanh lý danh mục chứng khoán và hoàn

Việt Golden Farm ký kết hợp đồng hợp tác gia công chăn nuôi bò giống tại Lào

Ngày 13.10.2015, tại tỉnh Sekong, Lào đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng hợp tác gia công chăn nuôi bò giống giữa Công ty Việt Golden Farm (Việt Nam) và công ty MêKông JVC (Lào) Chú thích hình: Tham dự lễ ký kết có ông Pheng Sỹ- Chủ tịch tỉnh Sekong (thứ 3 từ trái sang) Theo đó, MêKông JVC (MêKông) sẽ triển khai việc nuôi dưỡng và chăm sóc đàn bò giống tại trang trại của Mê Kong. Việt Golden Farm (VGF) sẽ đầu tư xây chuồng trại, mua bò giống tại Việt Nam và chuyển giao cho Mê Kông nuôi gia công cũng như lai tạo giống phát triển đàn bò sinh sản. MêKông sẽ tổ chức quản lý chăn nuôi theo quy trình khép kín từ việc tạo giống, sinh sản và nuôi dưỡng thành bò