Tháng 5

VNM hỗ trợ & bao tiêu toàn bộ sản phẩm sữa của DLG

Tối ngày 08/09, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG) đã chính thức ký kết hợp tác với CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk (HOSE: VNM). Theo đó, VNM sẽ trở thành đối tác chiến lược của DLG bằng việc chịu trách nhiệm tư vấn cho DLG xây dựng dự án chăn nuôi bò sữa theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của VNM về chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, vận hành dự án, quy trình thức ăn, quy trình chăm sóc và đào tạo kỹ thuật viên. Đồng thời, VNM cũng hỗ trợ cung cấp đàn bò giống có chất lượng tốt cho DLG. Và đặc biệt, VNM cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm sữa của DLG. Ông Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT DLG cho biết, trước mắt công ty sẽ triển khai nuôi 20,000 con