Ông Đồng Hải Hà

Ông Đồng Hải Hà

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Đồng Hải Hà

Ông Hà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Điều hành và Quản lý dự án. Ngoài chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn, ông Hà còn tham gia điều hành các công ty con trong mảng Năng lượng tái tạo thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn. 

Ông Hà đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ Kỹ sư xây dựng và Cử nhân Luật. 

 

Ông Đồng Hải Hà

Ông Hà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Điều hành và Quản lý dự án. Ngoài chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn, ông Hà còn tham gia điều hành các công ty con trong mảng Năng lượng tái tạo thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn. 

Ông Hà đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ Kỹ sư xây dựng và Cử nhân Luật. 

 
Ông Nguyễn Viết Cương

Ông Nguyễn Viết Cương

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Viết Cương

Ông Nguyễn Viết Cương có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và kiểm soát nội bộ cho các công ty đầu tư đa ngành tại Việt Nam. 

Ông từng làm việc tại Công ty Kiểm toán Phía nam với vị trí Kiểm toán viên, Sau khi gia nhập BCG, ông được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ. Đồng thời, ông cũng là Trưởng ban kiểm soát tại TRACODI trực thuộc tập đoàn BCG từ năm 2016.

Ông Cương tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế và Cử nhân Luật tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Ngoài ra, ông đã hoàn thành chứng chỉ Kiểm toán viên và Luật sư CPAVN.

Ông Nguyễn Viết Cương

Ông Nguyễn Viết Cương có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và kiểm soát nội bộ cho các công ty đầu tư đa ngành tại Việt Nam. 

Ông từng làm việc tại Công ty Kiểm toán Phía nam với vị trí Kiểm toán viên, Sau khi gia nhập BCG, ông được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ. Đồng thời, ông cũng là Trưởng ban kiểm soát tại TRACODI trực thuộc tập đoàn BCG từ năm 2016.

Ông Cương tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế và Cử nhân Luật tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Ngoài ra, ông đã hoàn thành chứng chỉ Kiểm toán viên và Luật sư CPAVN.

Ông Kou Kok Yiow

Ông Kou Kok Yiow

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Kou Kok Yiow

Ông Kou Kok Yiow có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và điều hành, quản lý các công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán.

Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Harvest Global Investment Pte Ltd – một công ty đầu tư tài chính đa quốc gia có trụ sở tại Singapore. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức vụ Kiểm toán viên tại KPMG Singapore và Giám đốc tại Công ty Tai Wah Garment & Knitting Factory Pte Ltd. 

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kế toán Đại học Quốc gia Singapore. 

Ông Kou Kok Yiow

Ông Kou Kok Yiow có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và điều hành, quản lý các công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán.

Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Harvest Global Investment Pte Ltd – một công ty đầu tư tài chính đa quốc gia có trụ sở tại Singapore. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức vụ Kiểm toán viên tại KPMG Singapore và Giám đốc tại Công ty Tai Wah Garment & Knitting Factory Pte Ltd. 

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kế toán Đại học Quốc gia Singapore.