Tháng 2

Phó chủ tịch Bamboo Capital (BCG): Cần trao quyền nhiều hơn cho thế hệ lãnh đạo trẻ của tập đoàn

Trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, Báo Đầu tư đã có cuộc trò chuyện thú vị với ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital (Mã chứng khoán: BCG). Ông Tuấn đã chia sẻ về những thành quả Bamboo Capital đạt được trong năm cũ và câu chuyện hoàn thiện mô hình quản trị, xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ kế cận.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAMBOO CAPITAL (BCG): ÔNG PHẠM MINH TUẤN VÀ ÔNG NGUYỄN THANH HÙNG LÀ PHÓ CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH

Ngày 7/2/2023, Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã công bố thông tin về việc điều chỉnh chức vụ nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Phạm Minh Tuấn trở thành Phó Chủ tịch điều hành thứ 1, ông Nguyễn Thanh Hùng giữ vai trò Phó Chủ tịch điều hành thứ 2. Để tập trung công tác quản trị tại Tập đoàn mẹ, đồng thời tạo hành lang thông thoáng cho thế hệ lãnh đạo trẻ tham gia điều hành, ông Tuấn và ông Hùng sẽ thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại BCG. Ông Nguyễn Tùng Lâm (hiện đang là thành viên HĐQT BCG) được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc điều hành.