Tin tức

Giới thiệu các ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát BCG nhiệm kỳ 2016-2020

Bamboo Capital (BCG) giới thiệu thông tin các ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát BCG nhiệm kỳ 2016-2020 như sau: 1.Ông Anthony Lim Ông Anthony Lim có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu. Ông hiện là Chủ tịch của Quỹ Đầu tư Sam Corp – công ty đầu tư hoạt động trong nhiều lĩnh vực, có trụ sở đặt tại Samoa. Samcorp tham gia đầu tư chiến lược vào lĩnh vực giải trí, chuỗi rạp chiếu phim tại Los Angeles- Mỹ và Thượng Hải; bất động sản, dệt may, đầu tư tài chính tại các thị trường như Singapore, Mỹ và Trung Quốc. Samcorp cũng là chủ sở hữu của thương hiệu Aussino nổi tiếng với các dòng sản phẩm thời

BCG- Lợi nhuận hợp nhất đạt 60 tỷ đồng, vượt 46% kế hoạch năm

Công ty cổ phần Bamboo Capital vừa công bố cập nhật kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015 (trước kiểm toán). Theo đó, doanh thu hợp nhất năm 2015 đạt 977 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 60 tỷ đồng, vượt 46% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã đề ra. Đặc biệt so với năm 2014, doanh thu của BCG đã tăng 56 lần, tương ứng lợi nhuận sau thuế cũng tăng gấp 03 lần. Hiện nay, giá cổ phiếu BCG trên sàn giao dịch chứng khoán là 20,500 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch bình quân đạt trên 750.000 cổ phiếu/ngày. Cùng với việc công bố kết quả kinh doanh, BCG đang thực hiện lấy ý kiến cổ đông về việc thay

ĐHĐCĐ Tracodi 2015: Kế hoạch tăng vốn và niêm yết trên HNX vào quý 2.2016

Sáng ngày 17.02.2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Tracodi đã diễn ra tại hội trường công ty thành công tốt đẹp và được sự nhất trí cao từ các cổ đông tham dự. Đại hội đã thông qua một số nội dung như Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình phương án phát hành thêm tăng vốn điều lệ; Tờ trình niêm yết công ty trên sàn chứng khoán trong năm 2016…… Trong đó, đáng chú ý là Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với đột phá lớn: Doanh thu là 800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế

Samcorp Investment ký kết hợp đồng đầu tư chiến lược vào Bamboo Capital

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016 đã diễn ra lễ ký kết đầu tư chiến lược vào Bamboo Capital (BCG) của tập đoàn SamCorp Investment (Samcorp) Theo hợp đồng đầu tư chiến lược, Samcorp sẽ đầu tư 10% vào BCG cũng như tham gia vào Hội đồng quản trị BCG trong năm 2016. Samcorp là công ty đầu tư tư nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực, có trụ sở đặt tại Samoa. Samcorp tham gia đầu tư chiến lược vào lĩnh vực giải trí, chuỗi rạp chiếu phim tại Los Angeles, Hoa Kỳ và Thượng Hải; bất động sản, dệt may, đầu tư tại chính tại các thị trường như Singapore, Mỹ và Trung Quốc. Samcorp đầu tư sản xuất phim “ Pali Road” sắp được trình chiếu toàn cầu vào tháng 4.2016. Phim đã được