BOT 830 & 824

  • Loại hình dự án: Đường tỉnh
  • Vị trí: Long An
  • Tổng chiều dài: 24 Km
  • Tổng mức đầu tư: 1.079 tỷ đồng
  • Triển khai: 2018
  • Thông tin dự án: Thời gian thu phí dự kiến là 19 năm. Tốc độ thiết kế là 80km/h và tải tối đa là 12 tấn
  • Loại hình dự án: Đường tỉnh
  • Tổng chiều dài: 24 Km
  • Vị trí: Long An
  • Tình trạng: Đang vận hành