Lịch sự kiện

HỘI NGHỊ GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ

Chủ đề: Kết quả kinh doanh Q2/2020 và định hướng 6 tháng cuối năm

Thời gian: 15:00, 07/08/2020

Hình thức: Họp trực tuyến, livestream