Tháng 3

Phó chủ tịch Bamboo Capital (BCG): Chủ động thay đổi mô hình quản trị để thích nghi với tình hình mới

Khó khăn hiện tại chính là cơ hội để các doanh nghiệp nhận ra điểm phù hợp hơn trong cách tổ chức, vận hành. Những công ty chủ động tái cấu trúc hợp lý, thay đổi mô hình hoạt động tối ưu sẽ vượt qua được cơn bão hiện nay và mở ra chu kỳ tăng trưởng mới mạnh mẽ hơn.