Tháng 8

UBND tỉnh Sóc Trăng chấp thuận liên danh Bamboo Capital – Tracodi nghiên cứu tiền khả thi dự án đường tỉnh 935C

Ngày 23/8/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra văn bản chấp thuận Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Bamboo Capital – Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận Tải (Liên danh BCG – TCD) nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục kinh tế Bắc – Nam tỉnh Sóc Trăng (đường tỉnh 935C).