Công bố thông tin

Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội

07/02/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin:
1) Đơn đề nghị thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành (Ông Phạm Minh Tuấn)
2) Đơn đề nghị thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc (Ông Nguyễn Thanh Hùng)
3) Đơn đề nghị thôi nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội (Ông Nguyễn Tùng Lâm).

 

Chi tiết xem file đính kèm

Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc và Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội