Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2023

29/01/2024

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị của công ty 2023.

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2023