Công bố thông tin

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (Mã trái phiếu: BCG122006)

05/07/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (Mã trái phiếu: BCG122006).

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (Mã trái phiếu: BCG122006)