Công bố thông tin

Thông báo về lãi suất áp dụng cho Kỳ 3 của trái phiếu BCG122006

11/01/2023

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo về áp dụng cho Kỳ 3 (từ bao gồm ngày 20/01/2023 đến và không bao gồm ngày 20/07/2023) của trái phiếu BCG122006.

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về lãi suất áp dụng cho Kỳ 3 của trái phiếu BCG122006