Công bố thông tin

Quyết định về việc thay đổi Người đại diện quản lý vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830

13/01/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT-BCG ngày 13/01/2023 về việc thay đổi Người đại diện quản lý vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.

Chi tiết xem file đính kèm

Quyết định về việc thay đổi Người đại diện quản lý vốn góp  của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830