Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH MTV Helios Village

09/03/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 08/03/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH MTV Helios Village. 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH MTV Helios Village