Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas

22/08/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 65/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 21/08/2023 về việc đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas