Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2022

18/01/2023

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị của công ty 2022.

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2022