Công bố thông tin

Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Bùi Thành Lâm

24/10/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của  đến Người nội bộ - Ông Bùi Thành Lâm.

Chi tiết xem file đính kèm

BCG - Đính chính Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Bùi Thành Lâm