Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ – Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương

07/01/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ – Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương

Chi tiết xem file đính kèm

Bao cao ket qua giao dich quyen mua co phieu cua NNB Ong Pham Nguyen Thien Chuong