Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Bùi Thành Lâm

24/10/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Bùi Thành Lâm.

Chi tiết xem file đính kèm

BCG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Bùi Thành Lâm