Công bố thông tin

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của HOSE

01/09/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của HOSE

Chi tiết xem file đính kèm

Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung của HOSE