Công bố thông tin

Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của HoSE

10/09/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của HoSE

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm:

Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của HoSE