Công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23

12/10/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 23 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/10/2021 trước đó.

Chi tiết xem file đính kèm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23