Công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22

26/08/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 ngày 24/08/2021 cấp bởi Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem file đính kèm

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22