Công bố thông tin

Công văn xin gia hạn nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính Q2/2021 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021

20/07/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Công văn xin gia hạn nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính Q2/2021 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021.

Chi tiết xem file đính kèm
Công văn xin gia hạn nộp và CBTT BCTC Q2/2021 và BCTC soát xét bán niên 2021