Công bố thông tin

BCG- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Tuấn

11/11/2019

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Tuấn

Chi tiết xem file đính kèm