Công bố thông tin

BCG- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Ngọc Đoan Trang

06/12/2019

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Ngọc Đoan Trang

Chi tiết xem file đính kèm