Công bố thông tin

BCG- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Tuấn

10/12/2019

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Tuấn

Chi tiết xem file đính kèm