Công bố thông tin

BCG- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

18/11/2019

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Chi tiết xem file đính kèm