Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- CTCP Ô tô 1-5

27/06/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của CTCP Ô tô 1-5 – tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Chi tiết xem file đính kèm