Công bố thông tin

Thông báo điều chỉnh nội dung ngày giao dịch tại thông báo 62 ngày 20/01/2018

31/10/2018

Sở GDCK TP.HCM thông báo điều chỉnh nội dung ngày ngày giao dịch tại thông báo số 62 ngày 20/01/2017 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) như sau:

Chi tiết xem file đính kèm