Công bố thông tin

CBTT v/v bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy

06/12/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy.

Chi tiết xem file đính kèm