Công bố thông tin

CBTT về việc xin gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2019

27/12/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc xin gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2019

Chi tiết xem file đính kèm