Công bố thông tin

CBTT về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc- Ông Dương Đức Hùng

11/06/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Dương Đức Hùng

Chi tiết xem file đính kèm