Công bố thông tin

CBTT Về việc thoái vốn khỏi CTCP Viet Golden Farm

16/05/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc thoái vốn khỏi CTCP Viet Golden Farm

Chi tiết xem file đính kèm