Công bố thông tin

CBTT triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

13/04/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG.

Chi tiết xem file đính kèm