Công bố thông tin

CBTT Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

13/11/2018

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) như sau:

Chi tiết xem file đính kèm