Công bố thông tin

CBTT thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

16/07/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

Chi tiết xem file đính kèm