Công bố thông tin

BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Thành vũ Tây Ninh

09/08/2018

CTCP Thành vũ Tây Ninh thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau:

Chi tiết xem file đính kèm