Công bố thông tin

BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

22/08/2018

Nguyễn Hồ Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau:

Chi tiết xem file đính kèm