Công bố thông tin

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018

30/07/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018 và giải trình biến động sản xuất kinh doanh.

Chi tiết xem file đính kèm