Công bố thông tin

Công bố thông tin trở thành công ty đại chúng

27/04/2015

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:

1. Tên doanh nghiệp bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Tên doanh nghiệp bằng Tiếng Anh: BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY.

Tên doanh nghiệp viết tắt: BAMBOO CAPITAL GROUP

2. Trụ sở chính: L14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 62680680  Fax: 08 62991188          

Website: www.bamboocap.com.vn    

E-mail : info@bamboocap.com.vn

3. Mã số doanh nghiệp:    0311315789

4. Nơi đăng ký doanh nghiệp:  Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng ký 07/11/2011.

5. Ngành nghề kinh doanh:

 • Hoạt động tư vấn quản lý.
 • Hoạt động tư vấn đầu tư;
 • Đại lý, môi giới, đấu giá;
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
 • Lập trình máy vi tính; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan;
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Bán buôn nông sản; Bán buôn cao su mủ cốm, phân bón; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm và được cấp phép theo quy định của pháp luật;

6. Vốn điều lệ: 407.0000.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ bảy tỷ đồng)