Năng lượng tái tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLAR

Công ty Cổ phần Skylar là Công ty thành viên trực thuộc BCG Energy, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mặt trời áp mái. Kể từ năm 2020, Skylar tập trung phát triển loại hình năng lượng mặt trời áp mái trên các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất… trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước, với mục tiêu phát triển đạt 50MW công suất mỗi năm.