Tin tức

Tập đoàn Bamboo Capital trao quyền cho lãnh đạo trẻ, ông Nguyễn Tùng Lâm được bổ nhiệm làm tân Tổng giám đốc

Ngày 08/4/2024, Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) công bố đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Thế Tài. Ông Nguyễn Tùng Lâm được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới của Bamboo Capital. Ông Nguyễn Thế Tài sẽ tiếp tục gắn bó với Bamboo Capital trên các cương vị khác tại Tập đoàn này. Việc ông Nguyễn Tùng Lâm đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc nằm trong lộ trình tăng cường trao quyền cho lãnh đạo trẻ mà Bamboo Capital đã hoạch định.

BCG Energy: Nợ phải trả giảm gần 75%, đạt 186 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kết quả kinh doanh của CTCP BCG Energy – công ty năng lượng tái tạo thuộc Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) – trong năm 2023 có nhiều điểm sáng tích cực. Doanh thu thuần đạt 1.125,6 tỷ đồng (tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022), mức tăng trưởng do các nhà máy điện mặt trời đã vận hành đạt hiệu suất hơn 100% so với dự phóng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 186,6 tỷ đồng.

TRACODI và DECOFI ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực xây dựng – cơ sở hạ tầng

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược. Theo thỏa thuận, TRACODI và DECOFI sẽ cùng hợp tác đầu tư, liên danh liên kết tham gia đấu thầu và xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng.