May

SP Group inks MOU with BCG Energy to invest in renewable in Vietnam

(BCG) - SP Group (SP) and BCG Energy Joint Stock Company (BCG Energy), a wholly owned subsidiary of Bamboo Capital JSC, signed a Memorandum of Understanding (MoU) to invest in renewable energy projects in Vietnam. The MOU also provides an exclusive right for SP to acquire up to 49 per cent of its subsidiary Skylar Joint Stock Company (Skylar).  

THÔNG BÁO KHẨN: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN HOÀN TOÀN

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến nguy hiểm, phức tạp, thực hiện chỉ thị phòng chống Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đảm bảo sức khỏe cho quý cổ đông, HĐQT BCG đã thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 15/05/2021 chỉ bằng hình thức trực tuyến.