Mr. Nguyen Ho Nam

Mr. Nguyen Ho Nam

Founder

Chairman of Strategic Council

Mr. Nguyen Ho Nam

Mr. Nam is the Founder as well as Group Chairman cum Chairman of Strategic Council of BCG. His principles of value creation and governance model suffuse all of BCG’s activities. Creative thinking, sharp analysis and collegial interactions are a solid foundation to help Mr. Nam build a working environment and corporate culture of BCG as well as establish relationships with our business partners. He is also a pioneer in planning development strategies to enhance the value of Bamboo Capital Group. 

Before establishing BCG in 2011, Mr. Nam was the Founder and Chairman of the Board of Directors of Saigon Thuong Tin Commercial JSC (Sacombank - SBS) - one of the fastest growing securities firms in Vietnam. 

Mr. Nam graduated as Bachelor of Finance at Ho Chi Minh University of Economics (Vietnam). In 2003, he were sponsored a scholarship from Australian Government (ADS) and completed his Master degree of Finance and Banking at Monash Unviversity (Australia).

Mr. Nguyen Ho Nam

Mr. Nam is the Founder as well as Group Chairman cum Chairman of Strategic Council of BCG. His principles of value creation and governance model suffuse all of BCG’s activities. Creative thinking, sharp analysis and collegial interactions are a solid foundation to help Mr. Nam build a working environment and corporate culture of BCG as well as establish relationships with our business partners. He is also a pioneer in planning development strategies to enhance the value of Bamboo Capital Group. 

Before establishing BCG in 2011, Mr. Nam was the Founder and Chairman of the Board of Directors of Saigon Thuong Tin Commercial JSC (Sacombank - SBS) - one of the fastest growing securities firms in Vietnam. 

Mr. Nam graduated as Bachelor of Finance at Ho Chi Minh University of Economics (Vietnam). In 2003, he were sponsored a scholarship from Australian Government (ADS) and completed his Master degree of Finance and Banking at Monash Unviversity (Australia).

Mr. Nguyen The Tai

Mr. Nguyen The Tai

Member

Mr. Nguyen The Tai

Mr. Tai has a wealth of experience in operating, managing and organizing the personnel apparatus to operate professionally and effectively. Along with his leadership capacity and acumen, he participated in the strategic planning for BCG and also our subsidiaries, greatly contributing to the growth of BCG in the past time. 

Before joining BCG, Mr. Tai holds the position of General Director of Saigon Thuong Tin Commercial JSC (Sacombank - SBS) in charge of technology development. In addition, he has more than 10 years of experience in the position of Information Technology Director at Unilever Vietnam.

Mr. Tai received his Bachelor of Business Administration from Ho Chi Minh University of Economics (Vietnam).

Mr. Nguyen The Tai

Mr. Tai has a wealth of experience in operating, managing and organizing the personnel apparatus to operate professionally and effectively. Along with his leadership capacity and acumen, he participated in the strategic planning for BCG and also our subsidiaries, greatly contributing to the growth of BCG in the past time. 

Before joining BCG, Mr. Tai holds the position of General Director of Saigon Thuong Tin Commercial JSC (Sacombank - SBS) in charge of technology development. In addition, he has more than 10 years of experience in the position of Information Technology Director at Unilever Vietnam.

Mr. Tai received his Bachelor of Business Administration from Ho Chi Minh University of Economics (Vietnam).

Mr. Pham Minh Tuan

Mr. Pham Minh Tuan

Member

Mr. Pham Minh Tuan

Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành tại BCG.  Trên cương vị này, ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của BCG. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược đã hoạch định và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. 

Ông Tuấn đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành BCG Energy – Công ty thành viên của BCG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông trực tiếp quản lý các dự án năng lượng trọng điểm của BCG. 

Trước khi gia nhập BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada. Ngoài ra, ông từng công tác tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch chuyên phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước đó, ông từng làm việc tại ngân hàng Montreal với tư cách Quản lý tài chính cao cấp. 

Ông đã hoàn thành bậc Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính Đại học Monash, Úc. Ông hiện tại là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Mr. Pham Minh Tuan

Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành tại BCG.  Trên cương vị này, ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của BCG. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược đã hoạch định và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. 

Ông Tuấn đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành BCG Energy – Công ty thành viên của BCG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông trực tiếp quản lý các dự án năng lượng trọng điểm của BCG. 

Trước khi gia nhập BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada. Ngoài ra, ông từng công tác tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch chuyên phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước đó, ông từng làm việc tại ngân hàng Montreal với tư cách Quản lý tài chính cao cấp. 

Ông đã hoàn thành bậc Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính Đại học Monash, Úc. Ông hiện tại là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Mr. Nguyen Thanh Hung

Mr. Nguyen Thanh Hung

Member

Mr. Nguyen Thanh Hung

Ông Hùng là người đồng sáng lập, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của BCG. Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án, dưới sự lãnh đạo của ông, BCG đã mở rộng danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm cơ sở hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo.  

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Mr. Nguyen Thanh Hung

Ông Hùng là người đồng sáng lập, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của BCG. Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án, dưới sự lãnh đạo của ông, BCG đã mở rộng danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm cơ sở hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo.  

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Mr. Nguyen Manh Chien

Mr. Nguyen Manh Chien

Member

Mr. Nguyen Manh Chien

Mr. Nguyen Manh Chien

Mr. Nguyen Tung Lam

Mr. Nguyen Tung Lam

Member

Mr. Nguyen Tung Lam

Ông Lâm có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động quản trị kinh doanh và tài chính – ngân hàng. Hiện ông đang nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT CTCP BCG Land và Giám đốc điều hành tại CTCP Thương mại và Công nghệ Việt Linh. 

Ông Lâm hoàn thành bậc Thạc sỹ Tài chính Bently University (Hoa Kỳ) và Cử nhân Quản trị Kinh Doanh Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Mr. Nguyen Tung Lam

Ông Lâm có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động quản trị kinh doanh và tài chính – ngân hàng. Hiện ông đang nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT CTCP BCG Land và Giám đốc điều hành tại CTCP Thương mại và Công nghệ Việt Linh. 

Ông Lâm hoàn thành bậc Thạc sỹ Tài chính Bently University (Hoa Kỳ) và Cử nhân Quản trị Kinh Doanh Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Mr. Tran Ngoc Tuan

Mr. Tran Ngoc Tuan

Member

Mr. Tran Ngoc Tuan

Mr. Tran Ngoc Tuan